Δια-δικτυακή εφαρμογή στα πλαίσια του προγράμματος “ΚΑΘΕΝΑΣ”, 2000, TREDIT AΕ

Εργοδότης:

Διευρωπαϊκή Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών, Ανάπτυξης και Πληροφορικής Α.Ε. (TREDIT A.E.) || ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ)

Περίοδος:

03/2000 - 03/2001

Περιγραφή

Σύστημα Καταγραφής, Αξιολόγησης και πληροφόρησης σε Θέματα κινητικότητας ΑΜΕΑ ΕΝτός Αστικών Συγκροτημάτων - ΚΑΘΕΝΑΣ.

Η διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος, δίνει, σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), την δυνατότητα εύρεσης πληροφοριών που αφορούν σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες / δημοτικές υπηρεσίες, όπως τον χαρακτηρισμό προσβασιμότητας τους, τις συγκοινωνιακές γραμμές, φωτογραφία κτιρίου, κ.α.

Περιοχή εφαρμογής: Υποσύνολο Δήμων και Περιοχών της Αθήνας.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με βάση το μοντέλο "πελάτη" (client). Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να μπορεί να "κατεβάζει" τοπικά τόσο τα χαρτογραφικά δεδομένα όσο και τον εκτελέσιμο κώδικα χωρίς απαιτήσεις ειδικού λογισμικού.

Στην εφαρμογή έχει χρησιμοποιηθεί και η εργαλειοθήκη προγραμματισμού Jshape. Η αλληλεπίδραση με το χρήστη γίνεται μέσω της γλώσσας JavaScript η οποία επικοινωνεί με την Java εφαρμογή και είναι ενσωματωμένη στις σελίδες HTML.

Browser Χρήστη: Η εφαρμογή έχει δοκιμαστεί επιτυχώς με τον Internet Explorer και με το Netscape Navigator / Communicator.

 

Υπηρεσίες

  • Μελέτη Αναγκών των Χρηστών
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και τήρηση Εφαρμογής
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας: Εκπαίδευση Διαχειριστών Εφαρμογής & Οδηγίες Χρήσης

 

ΕΣΠΑ