Υποδομές

Η εταιρεία διαθέτει τεχνολογική υποδομή που ανανεώνεται και βελτιώνεται συνεχώς με στόχο την διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλής αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας.

Η επιχείρηση είναι πλήρως εξοπλισμένη με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις εμπορικού λογισμικού για την κάλυψη του συνόλου των ροών εργασιών για ψηφιακή επεξεργασία εικόνων (δορυφορικά δεδομένα, αεροφωτογραφίες, κ.λ.π.), σχεδιασμό και οργάνωση λύσεων Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένου και web GIS) και διαχείριση (χωρικών) βάσεων δεδομένων. Ο υλικός εξοπλισμός - συνδεδεμένος στο σύνολό του μέσω Ethernet - αποτελείται από εξυπηρετητές (βάσεων δεδομένων, εφαρμογών, εφεδρικούς,  firewall, κλπ), σταθμούς εργασίας, περιφερειακές μονάδες (σαρωτές, εκτυπωτές, σχεδιαστές κ.λ.π) και  όργανα τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας.