Έναρξη συνεργατικού Έργου «TRIPMENTOR - Διαδραστικός Τουριστικός Οδηγός», ενταγμένου στην Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»