Θέσεις Εργασίας

ZΗΤΕΙΤΑΙ Τοπογράφος Μηχανικός  με 5ετή τεκμηριωμένη εμπειρία σε Μελέτες Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαχειριστική εμπειρία και  αποτελεσματική χρήση ΒΔ και  GIS αποτελούν απαραίτητα προσόντα. Οι έχοντες τα προσόντα καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στο: 513@geoapikonisis.gr.