Θέσεις Εργασίας

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη  θέσης  Υπεύθυνου Ερευνητικού– Καινοτομικού Έργου.

 

Η ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΕΜΓΕ αναζητά Μηχανικό Λογισμικού για την θέση Υπεύθυνου Ερευνητικού– Καινοτομικού Έργου,  με την ακόλουθη περιγραφή θέσης:

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:  Oι υποψήφιοι αναμένεται να υποβάλουν: α) αναλυτικό βιογραφικό  6 σελίδων, το μέγιστο και β) Συστατική  επιστολή ή  Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας ενός τουλάχιστον προσώπου για αποστολή συστατικής επιστολής.

Τα στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο  mail@geoapikonisis.gr ,  με  αναγραφή του κωδικού θέσης ( ΕΔΚ01).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16/09/2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

ΕΔΚ01 – Υπεύθυνος Ερευνητικού– Καινοτομικού Έργου

Αντικείμενο θέσης:

Στα πλαίσια της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ η εταιρεία συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα έργα που αφορούν   τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων  εφαρμογών.

Το στέλεχος θα είναι επιφορτισμένο με την διαχείριση του έργου (συντονισμό φορέων)  και της τεχνικής ομάδας   ανάπτυξης των  εφαρμογών.   

Πέρα από την διαχείριση της ομάδας έργου, ο υποψήφιος θα έχει ένα hands-on ρόλο στην ανάπτυξη των εφαρμογών και την προετοιμασία των ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων.

Απαραίτητα προσόντα:

-          Πτυχίο  ΑΕΙ  τμήματος Μηχανικών Λογισμικού  (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής)  ή παρεμφερούς.

-          Αποδεδειγμένες δεξιότητες διαχείρισης έργων (τουλάχιστον 2 έτη) και ικανότητα στην ολοκλήρωσης  ομαδικών εργασιών

-          Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών.

-          Υψηλό επίπεδο Αγγλικής, στο γραπτό και προφορικό λόγο.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

-          Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος

-          5ετής προϋπηρεσία.

-          Εμπειρία/ συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα

-          Εμπειρία συμμετοχής  σε έργα Γεωπληροφορικής  και αξιοποίησης social media

.......................................................................................................

  •  Ζητούνται Τοπογράφοι Μηχανικοί με τεκμηριωμένη εμπειρία στην κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου, καλοι χρήστες ΒΔ και GIS. Θέσεις εργασίας σε Αττική , Ευρυτανία και Φθιώτιδα. Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail:  513@geoapikonisis.gr  με επισήμανση της γεωγραφικής περιοχής ενδιαφέροντος.


  •  Τεχνικοί με τεκμηριωμένη πολύχρονη εμπειρία σε φωτοερμηνευτική απόδοση ορίων γεωτεμαχίων και γεωαναφορά / διανυσματοποιήση / ένταξη διοικητικών πράξεων σε περιβάλλον GIS

Παρακαλούμε στείλτε μας βιογραφικό σημείωμα από εδώ