Θέσεις Εργασίας

Η ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΕΜΓΕ αναζητά Μηχανικό Λογισμικού με εμπειρία σε:

Programming Languages (π.χ. Python, Java)
Web App Development (π.χ. Javascript, HTML, CSS)
Cross-Platform Mobile App Development Frameworks (π.χ. Ionic, React Native)
Databases (π.χ. PostgreSQL, MySQL, NoSQL)
Version control systems (π.χ. Git)
Προαιρετικά (Swagger, Docker, Rancher)
Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής

Καθήκοντα θέσης:
Ανάπτυξη (βελτιστοποίηση) και τεκμηρίωση Λογισμικού
Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων (reports)
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να αποστείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@geoapikonisis.gr για την κάλυψη θέσης με κωδικό 11.

ZΗΤΕΙΤΑΙ Τοπογράφος Μηχανικός  με 5ετή τεκμηριωμένη εμπειρία σε Μελέτες Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαχειριστική εμπειρία και  αποτελεσματική χρήση ΒΔ και  GIS αποτελούν απαραίτητα προσόντα. Οι έχοντες τα προσόντα καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στο: 513@geoapikonisis.gr.