Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Κατά τη διάρκεια της υπέρ-δεκαετούς δραστηριότητάς της η ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε. Μ.ΓΕ. έχει εμπλακεί σε διάφορα θεματικά προγράμματα προσφέροντας λύσεις για ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών και για έναν ευρύ κατάλογο Φορέων. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας αποδοτικής στρατηγικής σε ότι αφορά στις επενδύσεις και την κατάρτιση, επιτρέπουν την ολοκλήρωση της τεχνολογικής εξέλιξης στα αντικείμενα δραστηριοποίησης της εταιρείας και έχουν σαν αποτέλεσμα την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και την αποτελεσματική υποστήριξη των πελατών της (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή επικράτεια).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ)
 • Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
 • Εξωτερικών (ΥΠΕΞ)
 • Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ)
 • Πολιτισμού (ΥΠΠΟ)

ΦΟΡΕΙΣ

 • Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ)
 • ΕΚΧΑ Α.Ε.
 • Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
 • Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Αθηνών (ΕΥΔΑΠ)
 • Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

 • Στερεάς Ελλάδα
 • Θεσσαλίας
 • Δυτικής Ελλάδας
 • Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αιτωλοακαρνανίας
 • Αρκαδίας
 • Λασιθίου
 • Ευβοίας
 • Λευκάδας
 • Πρέβεζας
 • Κέρκυρας

ΔΗΜΟΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ)

 • Αγρινίου
 • Ορεστιάδας
 • Τρικάλων
 • Κατσαναχωρίων
 • Γαλαξιδίου
 • Καισαριανής
 • Ερεσσού - Αντίσσης

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 • Κυπριακός Οργανισμός Αγρότιων Πληρωμών (ΚΟΑΠ)
 • Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου, Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας
 • Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
 • Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 • European Space Agency (ESA)
 • Directorate General - Joint Research Centre (DG-JRC)
 • Directorate General for Agriculture and Rural Development (DG AGRI)
 • European Environment Agency (EEA)
 • EUROSTAT