Κλιματική Αλλαγή / Περιβάλλον

Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης: Τοπίο & περιβαλλοντικοί δείκτες, προστατευόμενες / ειδικές περιοχές, συμβατότητα οικονομικών δραστηριοτήτων με θεσμοθετημένες χρήσεις, κλπ.

ΕΡΓΑ

GSE Forest Monitoring, 2003 & 2005, ESA

LUCAS studies 2006 || LOT1 - Landscape Classification, 2006, EUROSTAT

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΠΕ & Σύνταξη κτηματολογίου του τμήματος Αεροδρόμιο-Σύνδεση με οδό Χαλκιδικής (τμ. 59.2)του Κάθετου Άξονα ΠΡΟΦΗΤΗΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΠΠΕ-ΜΠΕ Μελέτης βελτίωσης οδού Αγ. Νικόλαος – Γιάλτρα – Αγ. Γεώργιος Λιχάδας με παράκαμψη Γιάλτρων Ν. Ευβοίας

ΠΠΕ-Μελέτης Δρόμου Αγία Βαρβάρα (Κόμβος) – Άγιος Θωμάς – Λαράνι – Λούρες. Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΠΠΕ Μελέτης  Παράκαμψη Δρόμου Πυθαγορείου – Χώρας Ν. Σάμου

ΠΠΕ Μελέτης Παράκαμψης Αλιάρτου

ΜΠΕ Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μελέτης «Παραλίμνια οδός Συκιάς – Κ. Μακρυνούς – Σιταραλώνων – Θέρμου – Παναιτωλίου

ΕΣΠΑ