Κτηματολόγιο - Δασικοί Χάρτες

Με έμπειρη ομάδα Τοπογράφων Μηχανικών, Νομικών και Δασολόγων αναλαμβάνουμε τον έλεγχο των στοιχείων της ανάρτησης της Κτηματογράφησης και την υποβολή Αιτήσεων διόρθωσης των αναρτημένων δασικών χαρτών και την υποβολή αντιρρήσεων.