Βιβλιοθήκη

Παρουσιάσεις Videos

Παρουσιάσεις

 

Copernicus EMS Mapping User Workshop 2017

Αϋφαντοπούλου Δ.,  2017, ΕΕ Κοινό κέντρο Ερευνών, Ίσπρα, Ιταλία (κείμενο στην Αγγλική γλώσσα).

 

COPERNICUS EMS MAPPING & EARLY WARNING

Αϋφαντοπούλου Δ., 2016, 1η Ενημερωτική Ημερίδα COPERNICUS - Εθνικό 'Ιδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), Αθήνα (κείμενο στην Αγγλική γλώσσα).
 

Multi Hazard Assessment: The Azores Archipelagos (PT) case

Δωροθέα Αυφαντοπούλου (1), Giorgio Boni (2), Luca Cenci (2), Μαρία Κασκαρά (3),Χάρης Κοντοές (3), Ιωάννης Παπουτσής (3), Σιδέρης Παραλυκίδης (1), Χριστίνα Ψυχογιού (3), Σταύρος Σολωμός (3), Giuseppe Squicciarino (2), Αλεξία Τσούνη (3), Θέμος Χαιρεκάκης (3) || 1: ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ., 2: CIMA FOUNDATION, 3: ΕΑΑ || EGU General Assembly 2016, Απρίλιος 2016, Βιέννη (κείμενο στην Αγγλική γλώσσα).
 

Serving Agriculture but not only… Monitoring - Precision - Control

Αϋφαντοπούλου, 2014, Copernicus Sentinels Conference, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα (κείμενο στην Αγγλική γλώσσα).
 

Comparative Assessment of 3D Models Accuracy at Building Level || Pleiades & WorldView-1 stereo pairs imagery

Αϋφαντοπούλου Δ., Παραλυκίδης Σ., Pleiades Days 2014, Toulouse (κείμενο στην Αγγλική γλώσσα).
 

Solar Power Estimator Of Greece

Ζύγρας Ν., Χαρματζής Χ., 2013, 21η Συνάντηση Χρηστών ArcGIS - Aθήνα (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα).
 

Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων Μελετών Κτηματογράφησης

Ζύγρας Ν., Πρασσάς Τ., Χαρματζής Χ., 2013, 21η Συνάντηση Χρηστών Arcgis - Aθήνα (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα).

 

Gmes για την Παρακολούθηση των δασών μας

Αϋφαντοπούλου Δ., 2012, European Space Expo, Λάρνακα, Κύπρος (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα).

 

Forest Monitoring Services developed in the frame of the GEOLAND2 Project - Mediterranean Area

Αϋφαντοπούλου Δ., Παραλυκίδης Σ., 2012, Poster, 2ο FP7 Space Research Conference, Λάρνακα, Κύπρος (κείμενο στην Αγγλική γλώσσα).

 

Σύστημα Υποστήριξης Διαχείρισης Κρίσεων - Πρόληψη και Πρόβλεψη: Επιπτώσεις Σεισμών σε Αστικό Περιβάλλον

Μapping Seismic Vulnerability And Risk Of Cities (Massive), Αϋφαντοπούλου Δ., Παραλυκίδης Σ., Πρασσάς Τ., Ανδριανάκος Ν., 2012, 7ο Παννελήνιο Συνέδριο HellasGis (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα).

 

Ανάπτυξη Εφαρμογών GIS και WebGIS, για την Διαχείριση του Οδικού Δικτύου, καθώς και την Υποστήριξη Ενεργειών Συντήρησης, και Ασφάλειας του Οδικού Δικτύου

Κοντοές Χ., Ζύγρας Ν., Πρασσάς Τ., Καπνιάς Γ., 2012, 7ο Παννελήνιο Συνέδριο ΗellasGIS, Αθήνα (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα).
 

Τρισδιάστατα Γεω-αναφερόμενα Δεδομένα Υψηλής Ακρίβειας με Συστήματα Κινηματικής Χαρτογράφησης

Αϋφαντοπούλου Δ., Ζύγρας Ν., Κοντοές Χ., Πρασσάς Τ., 2010, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ATM, Αθήνα (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα).

 

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση-Χωροθέτηση Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

Ζύγρας Ν., Καπνιάς Γ., Πρασσάς Τ., Κάτσανος Π., 2010, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGis, Αθήνα (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα).

 

Έλεγχος Χωρικής Συμβατότητας Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

Ζύγρας Ν., Καπνιάς Γ., Πρασσάς Τ., Κάτσανος Π., 2010, 20η Συνάντηση Χρηστών ArcGIS, Αθήνα (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα).

 

Εφαρμογή "Διαχείριση Στοιχείων Πράξης Εφαρμογής από ΟΤΑ"

Ν. Ζύγρας, Γεωαπεικόνιση ΑΕΜΓΕ - ΤΟΜΗ ΑΕΜΕΥ, 2007, Ο ρόλος του ΑΤΜ στην ανάπτυξη ΣΓΠ για την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Βόλος  (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα).

ΕΣΠΑ