Πολεοδομικές Εφαρμογές

Μελέτη εφαρμογής Π.Μ. περιοχής Νοσοκομείου Πρέβεζας

Μελέτη εφαρμογής Π.Μ. περιοχής Αηβασιλιώτικα Δ. Αγρινίου

Μελέτη εφαρμογής Π.Μ. Κανονίου Δ. Κερκυραίων

Μελέτη εφαρμογής Π.Μ. Σαραγίων Δ. Τρικκαίων

Μελέτη εφαρμογής Π.Μ. περιοχών επέκτασης Δ. Αγρινίου

ΕΣΠΑ