Γενικά Στοιχεία

Επωνυμία:

Διακριτικός Τίτλος:

Έδρα:

Χρόνος Ίδρυσης:

Επιμελητήριο:

Μελετητικό Πτυχίο:

Κατηγορίες Μελετών

Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες:

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων:

Μελέτες Υδραυλικών ΄Έργων:

Μελέτες Τοπογραφίας:

Δασικές Μελέτες:

Περιβαλλοντικές Μελέτες:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας:

Νόμιμος Εκπρόσωπος:

Κύριοι Μέτοχοι:

ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΕΜΓΕ

Αθήνα

1995

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΑΜ 2267)

Αριθμός Μητρώου - Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών (Γ.Ε.Μ.): 427

 

Κατηγορία 01

Κατηγορία 10

Κατηγορία 13

Κατηγορία 16

Κατηγορία 24

Κατηγορία 27

ISO 9001:2008 - TÜV: 02,34,01/495/06-03-2010

Νέστωρ Ζύγρας – Δ/νων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

 • Νέστωρ Ζύγρας
  Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
 • Χρήστος Ντάλας
  Πολιτικός & Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
 • Δωροθέα Αϋφαντοπούλου - Πρόεδρος Δ.Σ.
  Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
  MSc Geographie et Amenagement, Paris Sorbonne-Paris IV
  MSc Methodes Physiques en Teledetection, Paris Diderot-Paris VII