Γενικά Στοιχεία

Επωνυμία:

Διακριτικός Τίτλος:

Έδρα:

Χρόνος Ίδρυσης:

Επιμελητήριο:

Μελετητικό Πτυχίο:

Κατηγορίες Μελετών

Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες:

Πολεοδομικές  Μελέτες:

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων:

Μελέτες Υδραυλικών ΄Έργων:

Μελέτες Τοπογραφίας:

Δασικές Μελέτες:

Περιβαλλοντικές Μελέτες:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας:

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών:

ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΕΜΓΕ

Αθήνα

1995

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΑΜ 2267)

Αριθμός Μητρώου - Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών (Γ.Ε.Μ.): 427

 

Κατηγορία 01

Κατηγορία 02

Κατηγορία 10

Κατηγορία 13

Κατηγορία 16

Κατηγορία 24

Κατηγορία 27

ISO 9001:2015

ISO 27001:2013