Μελέτες Έργων Υποδομής

Μελέτες Έργων Υποδομής 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μελέτη Βελτίωσης Οδών Πρόσβασης ΧΥΤΑ 2ης & 3ης ΓΕΝ Ν. Αιτωλ/νιας

Μελέτη Κατασκευής Νέας Επαρχιακής Οδού Αρκαδάδων –Αγ. Γεωργίου μετά προσβάσεων

Μελέτη Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου Βολιμών Ν. Ζακύνθου

Μελέτη οδού Αγ. Βαρβάρα (κόμβος) – Αγ. Θωμάς – Λαράνι – Λούρες

Μελέτη Δρόμος Αμμούσω-Αγιοφύλι-Βασιλική (περιφερειακός)

Μελέτη Περιμετρικών Οδών Πόλης Αγρινίου

Μελέτη Βελτίωσης; Οδού Ωρολόγιο – Κονίστρες

Βελτίωση οδού Αγ. Νικολάου – Γιάλτρα – Αγ. Γεώργιος Λιχάδας με παράκαμψη Γιάλτρων

Μελέτη οδού Σιγρίου – Ερεσού Ν. Λέσβου

Μελέτη Ανατολικής Περιμετρικής Οδού Αγρινίου (τμήμα ΙΙ)

Μελέτη Οδού που να Περικλείει το Δασύλιο του Αγ. Χριστοφόρου

Μελέτη γέφυρας στον Πηνειό Ποαταμό επί της Ε.Ο. Τρικάλων καρδίτσας

Ολοκλήρωση μελετών παραλιακού άξονα Θεσσαλίας, σύνδεση δυο νομών, τμήμα από διασταύρωση προς Καμάρι – Κεραμίδι έως Ρακοπόταμο

Μελέτη Παράκαμψης Δρόμου Πυθαγορείου – Χώρας Ν. Σάμου

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μελέτη Οριοθέτησης Ρεμάτων και Σχετικές Τροποποιήσεις Σ.Π. στις Περιοχές Επεκτάσεων Δ. Αγρινίου

Μελέτη Διαπλάτυνσης Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου από Φαληράκι μέχρι Λίνδο

Μελέτη Ύδρευσης Παραλίων Βλανιδοράχης , Λόυτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών, Καστροσυκιάς

Μελέτη Μικρή Περιμετρική Πατρών

Μελέτη Παράλληλων Έργων  Δ. Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δ. Λαμιέων

Μελέτη Βελτίωσης της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων

Μελέτη Οριοθέτησης χειμάρρων – Αντιπλημμυρι-κά Έργα Ν. Εύβοιας

Βελτίωσης  Ε.Ο. Λάρισας - Καρδίτσας. Τμήμα Δέλτα - Καρδίτσα: Μελέτη διαπλάτυνσης οδού, παράλληλων εκατέρωθεν και κόμβων

Μελέτη Κατασκευής   Υπόγειου Αρδευτικού Δικτύου στην Κτηματική  Περιφέρεια Λιανοκλαδίου

ΕΣΠΑ