Έναρξη συνεργατικού Έργου «ΧΩΡΟΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Χωρικών Ρυθμίσεων και Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων», ενταγμένου στην Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»