Κτηματολόγιο - Υποστήριξη

Με έμπειρη ομάδα Νομικών και Τοπογράφων Μηχανικών αναλαμβάνουμε τον έλεγχο των στοιχείων της ανάρτησης, τον έλεγχο των τίτλων σας και την υποβολή τυχόν ενστάσεων ή αιτήσεων διόρθωσης.

Ο έλεγχος και η υποβολή ενστάσεων διεξάγεται διαδικτυακά (internet), μέσω κατάλληλης web εφαρμογής αποφεύγοντας / ελαχιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο τις μετακινήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: τηλ: +30 210-6922633, Fax: 210-6922638, email: mail@geoapikonisis.gr