ISO EN 9001:2015

Κύριο άξονα της προσέγγισης της εταιρείας για την υλοποίηση υπηρεσιών/προϊόντων, με στόχο την επίτευξη αποτελεσμάτων πλήρως συμβατών με τις τεχνικές απαιτήσεις ιδιαιτερότητες των ανατιθέμενων έργων αλλά και της ανάπτυξης προϊόντων αποτελεί το πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001:2015 που εφαρμόζει (μέσω σχετικών αναθεωρήσεων και βελτιώσεων), από το 1999. Το εφαρμοζόμενο ΣΔΠ καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο του εκάστοτε έργου από την προκήρυξη έως την ανάθεση και στη συνέχεια την υλοποίηση και ολοκλήρωση και την εσωτερική αποτίμηση του αντίκτυπου του έργου. Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) βασίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: α) Ποιότητα στην προσέγγιση μέσω της ενσωμάτωσης διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών β) Ποιοτικός έλεγχος ενδιάμεσων προϊόντων και επαλήθευση παραδοτέων,
βασισμένος σε προκαθορισμένα και τεκμηριωμένα κριτήρια, β) Διασφάλιση ποιότητας που σχετίζεται άμεσα με την απόδοση/συνάφεια των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και δ) Ποιότητα δεξιοτήτων, η οποία σχετίζεται άμεσα με την εμπειρία/εξειδίκευση των μελών της ομάδας και την εμπειρία/τεχνογνωσία των εκάστοτε Υπεύθυνων έργου. Το ΣΔΠ της εταιρείας αναθεωρείται κατάλληλα σε ετήσια βάση και αναθεωρείται λαμβάνοντας υπ’ όψη νέα πρότυπα και το ποσοστό απόδοσης του (δείκτες απόδοσης). Για κάθε έργο καθορίζονται επίσης δείκτες απόδοσης (κατά τη φάση σχεδιασμού υλοποίησης) και παρακολουθούνται για την έγκαιρη ανίχνευση και τον κατάλληλο χειρισμό ζητημάτων χαμηλής απόδοσης που ενδέχεται να προκύψουν.


Η ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ. στα πλαίσια εφαρμογής ΣΔΠ σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015:

  • Προσδιορίζει τις Βασικές Διεργασίες της εταιρείας και την σειρά και αλληλεπίδρασης τους.
  • Εφαρμόζει τις Διεργασίες σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία και ο κατάλληλος έλεγχος τους.
  • Διαθέτει τους απαραίτητους πόρους (εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και προσωπικού) και οποιαδήποτε άλλα, αναγκαία, στοιχεία, για την πλήρη υποστήριξη, λειτουργία και παρακολούθηση των Διεργασιών του ΣΔΠ.
  • Παρακολουθεί και αναλύει τις Διεργασίες (όπου αυτό είναι εφικτό), μέσω μετρήσεων Αντικειμενικών Σκοπών για την Ποιότητα και εφαρμογής δράσεων για την επίτευξή τους και τη διαρκή βελτίωσή τους.
  • Διασφαλίζει την ακεραιότητα του ΣΔΠ μέσω της διάθεσης των απαραίτητων πόρων, της ενημέρωσης του προσωπικού και της στενής παρακολούθησης από τη Διοίκηση της αποτελεσματικότητας αλλαγών του ΣΔΠ που τίθενται σε εφαρμογή κατόπιν κατάλληλου σχεδιασμού.

Ο Επιχειρηματικός Στόχος που σχετίζονται με τη Διαχείριση Ποιότητας εστιάζει στην Ικανοποίηση των Απαιτήσεων και Προσδοκιών των Πελατών. Λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε οικονομικούς και χρονικούς περιορισμούς, ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και βασικές συνιστώσες για αυτό, αποτελούν, το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και η εφαρμογή ενός ευέλικτου και δυναμικού Συστήματος Ποιότητας που ακολουθείται από το σύνολο των στελεχών. Επιμέρους Βασικές Διαδικασίες «Πωλήσεις και Μάρκετινγκ» και «Υλοποίηση Προϊόντος-Yπηρεσίας», έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν και να συμβάλλουν στην επίτευξη του παραπάνω Στόχου. Η Πολιτική Μάρκετινγκ της εταιρείας στοχεύει στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών, θεωρώντας ότι αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο για τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης και την εδραίωση πνεύματος εμπιστοσύνης σε όλες τις συνεργασίες της. Η υλοποίηση Υπηρεσιών και προϊόντων ακολουθεί τις πρόνοιες εξειδικευμένων και κατάλληλα τεκμηριωμένων διεργασιών ανά θέμα και θεματική περιοχή. Η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας έχει εντοπίσει την αγορά που απευθύνεται, η οποία συνίσταται στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, Κυβερνητικούς Φορείς και Θεσμούς & Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ο ιδιωτικός τομέας είναι τομέας υπό διερεύνηση) και διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα, υλοποιούνται και παρέχονται σε απόλυτη συμφωνία με τις εκάστοτε προδιαγραφές (χρονοδιάγραμμα, επίπεδο ποιότητας, κλπ.).