Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ζηρού

 

Γεγονός:

Έγκριση - Παραλαβή Έργου

Εργοδότης:

Δήμος Ζηρού

Ανάδοχος:

Γεωαπεικόνιση Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών και Γεωπληροφορικής ( Γεωαπεικόνιση Α.Ε.Μ.ΓΕ.)

Προϋπολογισμός:

66.850,50 €

Διάρκεια:

12 Μήνες