Υπηρεσίες Αιχμής

Δημιουργία, επεξεργασία και ανασύνθεση  θεματικών επιπέδων διανυσματικής και πλεγματικής γεωχωρικής πληροφορίας,

ΕΣΠΑ