Εκτίμηση της επιφάνειας των ελαιώνων της χώρας με επίγεια καταμέτρηση του πλήθους και καταγραφή του είδους των ελαιοδένδρων (OLIAREA), 1999, EC-DG VΙ

Εργοδότης:

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ VI (ΓΕΩΡΓΙΑ) EAGGF VI A-I-4 || SAI - ARIS - MARS

Περίοδος:

05/1999 - 10/1999

Περιγραφή

Διεξαγωγή επίγειων καταγραφών πλήθους και είδους (παραγωγικά, μη παραγωγικά, νέα) ελαιοδέντρων σε 830 δευτερεύοντες δειγματοληπτικούς τομείς (SSU) του OLISTAT ανά την χώρα.
Επιμέτρηση - ταυτοποίηση 35.000 ελαιοδέντρων με επί τόπου έλεγχο και καταγραφή.
Εισαγωγή των αποτελεσμάτων των επίγειων καταγραφών στην Βάση Δεδομένων .
Εκτίμηση των επί μέρους πληθυσμών των ελαιοδέντρων.
Ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

 

OLISTAT OLIAREA

 

Υπηρεσίες

  • Συλλογή και ταξινόμηση γεω-πληροφοριών
  • Ψηφιοποίηση και επεξεργασία χωρικών, κλπ γεω-δεδομένων
  • Επίγειες καταγραφές
  • Στατιστική επεξεργασία στοιχείων

 

ΕΣΠΑ