Εκτίμηση του πλήθους των ελαιοδένδρων της χώρας με διπλή χωρική δειγματοληψία και φωτοερμηνευτική επιμέτρηση (OLISTAT), 1998, EC-DG VΙ

Εργοδότης:

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ VI (ΓΕΩΡΓΙΑ) EAGGF VI A-I-4 || SAI - ARIS - MARS

Περίοδος:

10/1998 - 06/1999

Περιγραφή

Αεροφωτογράφηση ελαιοπαραγωγών περιοχών της χώρας, συνολικής έκτασης 55.000 τ.χλμ.

Στρωματοποίηση του Ελληνικού χώρου με βάση το πλήθος των ελαιοδένδρων ανά ΟΤΑ & Δημιουργία δειγματοληπτικών τομέων για το σύνολο της χώρας.

Στατιστική επιλογή  πρωτευόντων (PSU) και δευτερευόντων (SSU) δειγματοληπτικών τομέων . Φωτοερμηνευτική επιμέτρηση 283.000 ελαιοδέντρων. Επίγεια καταμέτρηση των ελαιοδέντρων σε 1539 SSU. Εισαγωγή των αποτελεσμάτων των επιγείων καταγραφών και στατιστική εκτίμηση του πλήθους (158.000.000) των ελαιοδέντρων σε επίπεδο νομού και χώρας.

 

OLISTAT OLIAREA

 

Υπηρεσίες

  • Οργάνωση / υλοποίηση αεροφωτογραφήσεων
  • Συλλογή και ταξινόμηση Γεωπληροφοριών
  • Σχεδιασμός - Ανάπτυξη - Τήρηση και Αξιοποίηση Συστήματος GIS-RDΒMS 
  • Διαμόρφωση και εφαρμογή στατιστικής δειγματοληψίας
  • Σάρωση & ψηφιακή επεξεργασία αεροφωτογραφιών
  • Ψηφιοποίηση και επεξεργασία χωρικών, κλπ γεω-δεδομένων 
  • Επίγειες καταγραφές 
  • Στατιστική επεξεργασία στοιχείων

 

ΕΣΠΑ