Έλεγχοι αροτραίων καλλιεργειών και βοσκοτόπων με Τηλεπισκόπηση στα πλαίσια του ΟΣΔΕ, 1994, 1996 & 1999, ΥΠΑΑ&Τ

 

Εργοδότης:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ || Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Περίοδος:

04/1994 - 11/1994, 04/1996 - 11/1996 & 04/1999 - 11/1999

Περιγραφή

Επαλήθευση έκτασης και είδους καλλιέργειας δηλούμενων αγροτεμαχίων, για τα οποία ζητείται στρεμματική ενίσχυση, με χρήση διαχρονικών δορυφορικών εικόνων υψηλής και πολύ υψηλής χωρικής ανάλυσης.

Έτος 1994 || Νομοί Βοιωτίας, Τρικάλων, Θεσσαλονίκης και  Έβρου.

Έτος 1996 || Νομοί Βοιωτίας, Καρδίτσας και  Κιλκίς.

Έτος 1999 || Νομός Κιλκίς. 

 

Υπηρεσίες

  • Συλλογή και Ταξινόμηση Γεωπληροφοριών
  • Σχεδιασμός - Ανάπτυξη - Τήρηση & Αξιοποίηση Συστήματος GIS-RDΒMS
  • Προ-επεξεργασία (ορθοαναγωγή, κλπ) και στατιστική ανάλυση (ταξινόμηση) δορυφορικών εικόνων
  • Ψηφιοποίηση και επεξεργασία χωρικών, κλπ γεω-δεδομένων
  • Επίγειες καταγραφές και εξαγωγή φωτοερμηνευτικών κλειδιών
  • Έλεγχοι εμβαδού και είδους καλλιέργειας αγροτεμαχίων
  • Σύνταξη & εκτύπωση χαρτών

 

ΕΣΠΑ