Επίγειες φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις κτιρίων

Περιγραφή

Σύνταξη ψηφιακών διαγραμμάτων κτιρίων και μνημείων στα πλαίσια εργασιών συντήρησης, ανακαίνισης, κλπ. Λήψη  φωτογραφιών όψεων με αξιοποίηση επίγειων φωτογραμμετρικών λύσεων, Μέτρηση φωτοσταθερών και  χαρακτηριστικών (γραμμών, σημείων). Επίλυση αεροτριγωνισμού και απόδοση των όψεων.

Terrestrial Photogrammetry 01

Συνολική Ανάδειξη Αρχαιολογικών χώρων Ρωμαϊκής Αγοράς και Βιβλιοθήκης Αδριανού - Φωτογραμμετρική απόδοση όψεων

 

 

Terrestrial Photogrammetry 02B
Ελληνική Πρεσβεία και Πρεσβευτική κατοικία στο Βερολίνο - Φωτογραμμερική απόδοση όψεων

 

Υπηρεσίες

  • Οργάνωση / Υλοποίηση επίγειων φωτογραμμετρικών μετρήσεων
  • Παραγωγή ψηφιακών διαγραμμάτων όψεων κτιρίων

 

ΕΣΠΑ