Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, 2014

Εργοδότης:

ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ

Περίοδος:

04/2014 - 12/2014

Περιγραφή

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ), το οποίο θα είναι κοινό για την Ενιαία Αίτηση, όπως αυτή επιβάλλεται από τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης από τους παραγωγούς μέσω της πύλης e-ΥπΑΑΤ και με χρήση webGIS. Οι εργασίες συνίστανται στον επανασχεδιασμό (διανυσματοποίηση και απόδοση χρήσης γης) των ενοτήτων και υποενοτήτων με χρήση φωτοερμηνείας, τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS).

Περιοχή μελέτης: Ελληνική Επικράτεια.

 

Υπηρεσίες

  • Διανυσματοποίηση και κωδικοποίηση  επιλέξιμων και μη επιλέξιμων ενοτήτων (iolts & subilots) και βοσκοτόπων και την ενσωμάτωση τοπωνυμίων
  • Σχεδιασμός - Ανάπτυξη - Τήρηση και αξιοποίηση Συστήματος GIS - RDΒMS
  • Παραγωγή  γεωβάσης δεδομένων με επικαιροποιημένες ενότητες
  • Εισαγωγή μεταδεδομένων

 

ΕΣΠΑ