Ψηφιοποίηση 4500 σχεδίων πολεοδομικών Ζωνών, 2005, Κύπρος

Εργοδότης:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Τ.Κ.Χ.)

Περίοδος:

01/2005 - 12/2005

Περιγραφή

Δημιουργία Χωρικής Βάσης Δεδομένων με τις πολεοδομικές ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προμήθεια υλικού & λογισμικού εξοπλισμού.

 

Υπηρεσίες

  • Ψηφιακή επεξεργασία, γεωαναφορά & ψηφιοποίηση σαρωμένων χαρτών
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, συντήρηση ΒΔ και εφαρμογών διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων
  • Προμήθεια και εγκατάσταση / παραμετροποίηση υλικού και λογισμικού εξοπλισμού
  • Εκπαίδευση χρηστών