Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου

Υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης για το έργο "Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου : Εργασίες Ψηφιοποίησης (σάρωση, γεωαναφορά, διανυσματοποίηση), Εντοπισμού Ακινήτων/ Χώρων/ Μνημείων και Εργασίες Πεδίου". Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,  Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας.

Αφορά σε εργασίες ψηφιακής τεκμηρίωσης, δημιουργίας Βάσης Δεδομένων και μετά-δεδομένων του αρχείου των επιμέρους Υπηρεσιών του Υπουργείου; στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς (προϊστορική έως και  Νεώτερη & Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Κληρονομιά).