Νέα-Ανακοινώσεις

2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Ειδήσεις

19.06
2017

Copernicus EMS-RRM || EMSN037 Activation

Η ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, Πάροχος Υπηρεσιών, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων Risk & Recovery Mapping ανέλαβε την  pre‐disaster μελέτη & ανάλυση επιπτώσεων για μια σειρά από κινδύνους και συγκεκριμένα: σεισμούς, πλημμύρες, τσουνάμι και κατολισθήσεις σε τρεις πόλεις Arica (Χιλή), Tacna (Περού) και Μαπούτο (Μοζαμβίκη).
Η μελέτη περιλαμβάνει αξιολόγηση κινδύνου; Έκθεση, τρωτότητα και χαρτογράφηση επικινδυνότητας. Με στόχο την επαρκή ετοιμότητα και αποτελεσματική υποστήριξη λήψης αποφάσεων, βασισμένη σε τεκμηριωμένη γνώση, στα πλαίσια δραστηριοτήτων σχεδιασμού και αποκατάστασης εμπλεκόμενων φορέων, αξιολογείται επίσης το ενδεχόμενο και η έκταση δευτερευόντων κινδύνων (Διάβρωση εδαφών ή παράκτιων περιοχών) και προτείνονται παρεμβάσεις μετριασμού του κινδύνου, καθώς και στοιχεία για την βελτιστοποίηση των υποδομών άμεσης απόκρισης.

Βασικός χρήστης των γεωχωρικών δεδομένων είναι το Τμήμα Επιστημών της Γης και Μείωσης Γεωλογικών Κινδύνων της UNESCO. Τα αποτελέσματα αποσκοπούν να υποστηρίξουν έργα της UNESCO; Arica και Tacna "Enhancing Natural HAzard resilience iN South America (ENHANS), Maputo το UNESCO - School Safety project.

 
20.06
2017

Copernicus EMS Mapping User Workshop 2017

20.06 – 21.06.2017

Η ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, Πάροχος Υπηρεσιών, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων Risk & Recovery Mapping,  συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο της συνιστώσας Χαρτογράφησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κρίσεων του Copernicus (Copernicus Emergency Management Service /CEMS), που πραγματοποιήθηκε στος εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαικής Επιτροπής στο Ίσπρα της Ιταλίας. http://emergency.copernicus.eu/mapping/ems/copernicus-ems-mapping-user-workshop-2017

Το συνέδριο, είναι το ετήσιο φόρουμ στο οποίο οι χρήστες, οι πάροχοι υπηρεσιών, η Επιτροπή και άλλοι ενδιαφερόμενοι συζητούν τα επιμέρους στοιχεία της υπηρεσίας. Με την παρουσίαση «Τεχνικές και επιστημονικές δυνατότητες για την χαρτογράφηση κινδύνων και την αποκατάσταση» και τις συζητήσεις που διεξήχθησαν, η εταιρεία συνέβαλε στην ανάλυση των δυνατοτήτων της μονάδας χαρτογράφησης κινδύνων και αποκατάστασης και παρακολούθησε αναλυτικές παρουσιάσεις συγκεκριμένων εμπειριών χρηστών, άλλων μονάδων του CEMS (EFFIS & EFAS), και νέων αναπτύξεων/ εξελίξεων.

 

 
03.07
2017

Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου

Υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης για το έργο "Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου : Εργασίες Ψηφιοποίησης (σάρωση, γεωαναφορά, διανυσματοποίηση), Εντοπισμού Ακινήτων/ Χώρων/ Μνημείων και Εργασίες Πεδίου". Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,  Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας.

Αφορά σε εργασίες ψηφιακής τεκμηρίωσης, δημιουργίας Βάσης Δεδομένων και μετά-δεδομένων του αρχείου των επιμέρους Υπηρεσιών του Υπουργείου; στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς (προϊστορική έως και  Νεώτερη & Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Κληρονομιά).

 
20.12
2017

Υπογραφή Σύμβασης Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ευρυτανίας και Φθιώτιδας

 
29.12
2017

Υπογραφή Σύμβασης (EMSN048) Σύμβαση Πλαίσιο || Copernicus Emergency Management Service Risk and Recovery Mapping (RRM)