Υπογραφή Σύμβασης (EMSN048) Σύμβαση Πλαίσιο || Copernicus Emergency Management Service Risk and Recovery Mapping (RRM)

 

Γεγονός:

Υπογραφή Σύμβασης (EMSN048)

Έργο:

Σύμβαση Πλαίσιο || Copernicus Emergency Management Service Risk and Recovery Mapping (RRM). Στα πλαίσια της υλοποίησης της Σύμβασης Πλαίσιο, η εταιρεία ανέλαβε την υλοποίηση υπηρεσίας RRM που αφορά στην εκτίμηση κινδύνου πλημμύρας σε τέσσερις περιοχές ενδιαφέροντος στην Σαρδηνία (IT), που εμπίπτουν στην ευρύτερη περιοχή των ποταμών Tirso και Cedrino καθώς και την χαρτογράφηση και εκτίμηση της καταστροφής σαν αποτέλεσμα πλημύρας που έλαβε χώρα, στην περιοχή, τον Ιανουάριο του 2017 (μεταξύ 18 και 22 Ιανουαρίου)

Εργοδότης:

EU – EC – JOINT RESEARCH CENTER (JRC)

Ανάδοχος:

ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ. (επικεφαλής σύμπραξης) – ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – CIMA –TRE ALTAMIRA

Διάρκεια:

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:06/02/2018