Αεροφωτογράφηση & Παραγωγή Ορθοφωτογραφιών στα πλαίσια δημιουργίας Ελαιοκομικού και Αμπελουργικού Μητρώου, 1996 & 1999, ΥΠΑΑ&Τ

 

Εργοδότης:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

Περίοδος:

05/1996 - 06/1997 (1) & 05/1999 - 06/2000 (2)

Περιγραφή

Εργασίες Δημιουργίας (1) Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και (2) Ελαιοκομικού & Αμπελουργικού Μητρώου.

Λήψη αεροφωτογραφιών κλίμακας 1:40.000 στις περιοχές (1) Μακεδονίας και Θράκης (έκταση 20.915  km2) και (2) Στερεάς, Ηπείρου, Ιονίου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης (έκταση 21.000 km2).

Σάρωση & ψηφιακή επεξεργασία αεροφωτογραφιών (προσανατολισμοί, επίλυση αεροτριγωνισμοί, συλλογή μέσω στερεοσκοπικής παρατήρησης υψομετρικών  σημείων, κλπ),  παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους,  ορθοφωτογραφιών, φωτομωσαικών, κλπ.

Επιλογή και μέτρηση φωτοσταθερών με χρήση GPS.

Σύνταξη και εκτύπωση ορθοφωτοχαρτών σε κλίμακα 1:5.000 (ΕΓΣΑ 87).

Οργάνωση των δεδομένων αεροφωτογραφιών, γραμμών λήψεως, ορίων πινακίδων, ορίων ΟΤΑ, κλπ σε περιβάλλον GIS για την ταυτοποίηση των ορθοφωτοχαρτών.

 

Υπηρεσίες

  • Οργάνωση/υλοποίηση αεροφωτογραφήσεων
  • Σάρωση και ψηφιακή - φωτογραμμετρική επεξεργασία αεροφωτογραφιών
  • Παραγωγή ψηφιακών γεω-δεδομένων (Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους και ορθοφωτοχαρτών)
  • Εργασίες υπαίθρου: Τοπογραφικές μετρήσεις (φωτοσταθερά και σημεία ελέγχου)