Έλεγχοι με Τηλεπισκόπηση για την εφαρμογή του απλοποιημένου σχεδίου πληρωμών με βάση την έκταση στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), 2005, ΚΟΑΠ-ΚΥΠΡΟΣ

Εργοδότης:

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ)

Περίοδος:

03/2005 - 11/2005

Περιγραφή

Το έργο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (σε αυτή την περίπτωση τον ΚΟΑΠ) για την αντιμετώπιση των ψευδών δηλώσεων των αγροτών αναφορικά με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και το είδος των καλλιεργειών.
Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και αυτοψιών σε περιβάλλον GIS.

 

Υπηρεσίες

  • Προμήθεια, ορθοαναγωγή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων Υψηλής και Πολύ Υψηλής Ανάλυσης (HR & VHR)
  • Διαμόρφωση και Χρήση συστημάτων GIS - RDBMS
  • Ανάπτυξη εφαρμογών
  • Επεξεργασία χαρτογραφικών δεδομένων
  • Αυτοψίες
  • Έλεγχοι εμβαδού και είδους καλλιέργειας αγροτεμαχίων
  • Τεχνική Υποστήριξη