Κατάρτιση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στον Ελαιοκομικό Τομέα και του Αμπελουργικού Μητρώου, 2001, ΥΠΑΑ&Τ

 

Εργοδότης:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠΑΑ&Τ)

Περίοδος:

06/2001 - 07/2004

Περιγραφή

Κατάρτιση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών στον Ελαιοκομικό Τομέα και του Αμπελουργικού Μητρώου στην Ελλάδα.

 • Διενέργεια επιτόπιων καταγραφών και σύνταξη προκαταρκτικής κτηματογράφησης.
 • Συλλογή, οργάνωση, διαχείριση & επεξεργασία διανυσματικής και αλφαριθμητικής πληροφορίας 180.000 δηλώσεων (ελαίας και αμπέλου), 900.000 αγροτεμαχίων και 25.000.000 ελαιοδένδρων.
 • Επαλήθευση στοιχείων δηλώσεων, επιμέτρηση και προσδιορισμός θέσης ελαιοδένδρων
 • Επίγειες εργασίες εντοπισμού και επαλήθευσης στοιχείων δηλώσεων
 • Δημιουργία κτηματολογικών υποβάθρων μεγάλης κλίμακας ( ≥ 1:5.000)

Περιοχές Μελέτης: Νομοί Ηρακλείου, Πιερίας, Βοιωτίας και Φθιώτιδας.

 

Υπηρεσίες

 • Οργάνωση / λειτουργία Γραφείων Συλλογής Δηλώσεων
 • Υποδοχή / ενημέρωση / τεχνική υποστήριξη αγροτών
 • Συλλογή δηλώσεων αμπελοκαλλιέργειας και ελαιοκαλλιέργειας 
 • Ψηφιοποίηση περιεχομένου δηλώσεων
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, τήρηση και αξιοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης - ενημέρωσης - επεξεργασίας γεω-πληροφοριών σε περιβάλλον GIS - RDBMS
 • Ανάρτηση στοιχείων Δηλώσεων
 • Σύνταξη εισηγήσεων στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενστάσεων