Methodological analysis of the results of the "LUCAS 2001" survey, 2002, EUROSTAT

 

Εργοδότης:

EUROPEAN COMMISSION / EUROSTAT / Unit F2: Agricultural products and fisheries

Περίοδος:

12/2001 - 12/2002

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της μεθοδολογικής και οργανωτικής προσέγγισης της έρευνας LUCAS σύμφωνα με την εμπειρία υλοποίησής της κατά το έτος 2001 και την προδιαγραφή εναλλακτικών προσεγγίσεων βελτιστοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των βασικών τεχνικών προδιαγραφών (π.χ σχήμα ταξινόμησης, σχέδιο δειγματοληψίας, περιβαλλοντική πληροφορία, μέθοδοι εκτίμησης, οργάνωση υλοποίησης). Αναλύθηκαν και εξετάσθηκαν κατάλληλα στατιστικές μέθοδοι για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε ότι αφορά στον σχεδιασμό της δειγματοληψίας, τον υπολογισμό των εκτιμήσεων, μετα-στρωματοποίηση, κλπ).

Από την ως άνω ανάλυση προέκυψαν κατάλληλες προτάσεις για την μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών των ετήσιων ερευνών. Προς τούτο, τροποποιήθηκαν - μεταξύ άλλων - τα σχετικά τεχνικά κείμενα (προδιαγραφές και οδηγίες υλοποίησης).

 

Υπηρεσίες

  • Ανάλυση Απαιτήσεων
  • Επικοινωνία με Δημόσιες Υπηρεσίες Κρατών Μελών και Ευρωπαικούς Οργανισμούς
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας στοιχείων GIS - RDBMS 
  • Βελτιστοποίηση Διοίκησης-διαχείρισης έργου: Συνολική διαχείριση, χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων, διασφάλιση ποιότητας, αποδοτικότητα και τεκμηρίωση εργασιών, καταλληλότητα συλλεγόμενης πληροφορίας (Χρήσης / Κάλυψης Γης, περιβαλλοντικά δεδομένα, στοιχεία τομών, φωτογραφίες τοπίου, δεδομένα παραγωγών και παραγωγής, κλπ) 
  • Ανάπτυξη μεθοδολογιών Στατιστική Ανάλυσης
  • Ανάλυση στοιχείων και δεδομένων για 11 Κράτη Μέλη

 

ΕΣΠΑ