Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ζηρού, 2014

Εργοδότης:

Δήμος Ζηρού

Περίοδος:

12/2014 - 10/2015

Περιγραφή

Δημιουργία διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών στο οποίο ενσωματώνονται πληροφορίες και δεδομένα πολιτιστικού και αθλητικού ενδιαφέροντος όπως:
1. Σημεία πολιτιστικού, αθλητικού και τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου, και σχετικές πληροφορίες για αυτά (περιγραφές, εξοπλισμός, ώρες λειτουργίας, φωτογραφίες κλπ)
2. Αλληλεπίδραση με τους πολίτες (κρατήσεις γηπάδων 5x5, γηπέδων μπάσκετ κ.α.)
3. Σημαντικές διαδρομές τουριστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος: Δυναμικοί χάρτες εμπλουτισμένοι μεπολυμεσικό περιεχόμενο σε επιλεγμένα σημεία – Εικονική περιήγηση,
4. Οργανωμένο πολυμεσικό περιεχόμενο (εικόνες, βίντεο) για την τουριστική και πολιτιστική προβολή του Δήμου που θα δημιουργηθεί από τον Ανάδοχο.


Ιστοσελίδα Δήμου Ζηρού


 

Υπηρεσίες

  • Ανάλυση Αναγκών Χρηστών / Λειτουργικές Απαιτήσεις
  • Συλλογή και Ταξινόμηση Γεω-πληροφοριών
  • Συλλογή, Επεξεργασία και Αναρτηση πολυμεσικού περιεχομένου
  • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής
  • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
  • Εκπαίδευση Χρηστών
  • Τεχνική Υποστήριξη

 

 

ΕΣΠΑ