Ψηφιοποίηση οδικού δικτύου της Κύπρου, 2009, Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία

Εργοδότης:

ΚΥΠΡΟΣ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (CYSTAT)

Περίοδος:

01/2009 - 01/2010

Περιγραφή

Δημιουργία γεωβάσης με το οδικό δίκτυο της Κύπρου, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης (VHR) και επίγειων καταγραφών με χρήση GPS σε Mobile/GIS περιβάλλον.

Παραλαβή, οργάνωση, ποιοτικός έλεγχος δεδομένων εισόδου (σαρωμένοι χάρτες, όρια Δήμων και Κοινοτήτων, αρχεία αλφαριθμητικής πληροφορίας των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, κλπ). Σχεδιασμός - ανάπτυξη - τήρηση περιβάλλοντος ψηφιοποίησης & κωδικοποίησης οδικών αξόνων και ποιοτικών ελέγχων. Ανάπτυξη - τήρηση περιβάλλοντος επιτόπιων καταγραφών για δυναμικό εντοπισμό και ενσωμάτωσης καταγραφόμενης πληροφορίας, στο χαρτογραφικό υπόβαθρο σε πραγματικό χρόνο. Προμήθεια και ορθοαναγωγή δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης λήψης 2008. Ψηφιοποίηση και κατηγοριοποίηση οδικού δικτύου (φωτοερμηνευτικά) επί των ορθοανηγμένων δορυφορικών εικόνων. Διενέργεια επιτόπιων καταγραφών με στόχο τον εμπλουτισμό (αρίθμηση, αριθμός ρευμάτων κυκλοφορίας, κλπ) ή/και επαλήθευση των αποτελεσμάτων της ψηφιοποίησης με φωτοερμηνεία. Ομογενοποίηση /ενημέρωση αρχείων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Διενέργεια συνολικών ποιοτικών ελέγχων και σύνταξη ψηφιακών παραδοτέων. Προμήθεια υλικού και λογισμικού εξοπλισμού. Εκπαίδευση χρηστών.

 

Υπηρεσίες

  • Πιλοτική Εφαρμογή σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό ανάπτυξης εργασιών
  • Σχεδιασμός - Ανάπτυξη - Τήρηση και αξιοποίηση Συστήματος GIS-RDMS
  • Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού εξοπλισμού 
  • Ψηφιακή φωτοερμηνεία
  • Επιτόπιες καταγραφές
  • Εκπαίδευση Χρηστών 

 

 

ΕΣΠΑ