Ψηφιοποίηση των δηλούμενων αγροτεμαχίων ΟΣΔΕ (ΣΑΑ/LPIS), 2003 & 2006, ΥΠΑΑ&Τ

 

Εργοδότης:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

Περίοδος:

01/2004 - 05/2004 (2003) & 01/2007 - 12/2008 (2006)

Περιγραφή

Για τις ανάγκες της δημιουργίας Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ, το Έργο στοχεύει στην αναγνώριση και επίλυση των προβλημάτων των παραγωγών σχετικά με τις δηλώσεις των αγροτεμαχίων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, επεξεργάστηκαν τα στοιχεία δηλώσεων (για τα έτη 2003 και 2006) και τα στοιχεία οριοθέτησης γεωτεμαχίων μέσω ενός ολοκληρωμένου GIS-RDBMS περιβάλλοντος εργασίας.

Οι σαρωμένοι χάρτες έτυχαν επαρκούς επεξεργασίας (βελτίωση ποιότητας, γεωαναφορά) έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ακριβείας του έργου και στη συνέχεια ψηφιοποιήθηκαν (όρια γεωτεμαχίων και κωδικοί).

Η βελτιστοποίηση της επεξεργασίας στοιχείων πραγματοποιήθηκε από το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων εργαλείων σε GIS-RDBMS περιβάλλον: έλεγχοι συμβατότητας δεδομένων, συνέπειας, πληρότητας, ορθότητας, κτλ (διανυσματικών και περιγραφικών δεδομένων δηλώσεων), αναφορές, εκτύπωση διαφανειών ενοτήτων με τα όρια των ‘ορθών’ τεμαχίων, εκτύπωση δηλώσεων και καταλόγου ‘προβληματικών’ τεμαχίων ανά δήλωση, κτλ.     

Λογικός και Φυσικός σχεδιασμός και υλοποίηση της Βάσης Δεδομένων του Συστήματος Αναγνώρισης Γεωτεμαχίων. Εγκατάσταση λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και διαδικασίες εκπαίδευσης χρηστών (προγραμματισμός και υλοποίηση).

 

Υπηρεσίες

  • Ψηφιακή επεξεργασία - Σάρωση και Γεωαναφορά αναλογικών αρχείων
  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος GIS - RDBMS
  • Ψηφιοποίηση - κωδικοποίηση γεωτεμαχίων
  • Έλεγχος / αντιπαραβολή με τα ψηφιακά στοιχεία των δηλώσεων και εντοπισμός ‘προβληματικών’ τεμαχίων
  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων
  • Εκπαίδευση προσωπικού εργοδότη (διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων) σε περιβάλλον ΓΣΠ