Σύμβουλος Χαρτογραφικής Υποστήριξης Αγροτικών Συνεταιρισμών, 2006-07

 

Εργοδότης:

ΕΑΣ Αγρινίου, Λευκάδας, Βόνιτσας, Ξηρομέρου & Μηλοποτάμου

Περίοδος:

Έτη 2006 & 2007

Περιγραφή

Η χορήγηση αγροτικών επιδοτήσεων, συνδέεται με τον ακριβή εντοπισμό και οριοθέτηση των δηλούμενων εκτάσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα, που υποστηρίζουν τους αγρότες στην υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη πρόκληση.
Η έλλειψη (2006, 2007) κεντρικών υποδομών καταχώρησης και κτηματολογίου σε συνδυασμό με τις στρατηγικές αλλαγές των αγροτικών επιδοτήσεων (ως προς εκτάσεις, ποσοστώσεις, είδη καλλιεργειών, κλπ), συνέβαλαν δραστικά στην μείωση των δυνατοτήτων ακριβούς εντοπισμού και οριοθέτησης των επιδοτούμενων εκτάσεων. Μέχρι και τα έτη 2006, 2007, αξιοποιήθηκαν για τις εργασίες εντοπισμού και οριοθέτησης, αναλογικά στοιχεία και μέθοδοι (έντυποι ορθοφωτοχάρτες και χάρτες αναφοράς), με αποτέλεσμα, να γίνεται τουλάχιστον πολύπλοκη η διαχείριση των σχετικών στοιχείων. Με στόχο την βελτιστοποίηση της διαδικασίας συλλογής των δηλώσεων και της διαχείρισης των σχετικών στοιχείων, προκρίθηκε από μια σειρά Γεωργικών Ενώσεων η ψηφιακή τήρηση της πληροφορίας σε μία κοινή Γεωχωρική Βάση Δεδομένων. Προς τούτο, αναπτύχθηκε συγκεκριμένο ψηφιακό περιβάλλον για την συλλογή των δηλώσεων και τις εργασίες εντοπισμού και οριοθέτησης των καλλιεργούμενων εκτάσεων.
Η Γεωαπεικόνιση ΑΕΜΓΕ ανέλαβε την υποστήριξη των αγροτικών συνεταιρισμών, με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία της απαραίτητης υποδομής και συγκεκριμένης λύσης Γεω πληροφορικής για το ψηφιακό περιβάλλον αλληλεπίδρασης των χρηστών.

 

Υπηρεσίες

  • Ανάλυση Απαιτήσεων Χρηστών
  • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Λύσεων Γεω-Πληροφορικής
  • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση λογισμικού και εφαρμογών για τη δημιουργία και ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων
  • Εκπαίδευση Χρηστών
  • Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού και εφαρμογών