Σύνταξη ψηφιακών οικο-τουριστικών χαρτών περιοχής Πρεσπών, 2008, Ε.Π.Π.

 

Εργοδότης:

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών (Ε.Π.Π.)

Περίοδος:

11/2008 - 04/2009

Περιγραφή

Σύνταξη ΒΔ και ψηφιακών χαρτών με οικο-τουριστικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Προμήθεια και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης (IKONOS, 1μ, λήψης 2006). Οριοθέτηση και κατηγοριοποίηση πολυγώνων καλύψεων/χρήσεων γης και ψηφιοποίηση γραμμικών και σημειακών οντοτήτων με φωτοερμηνεία των ορθοανηγμένων δορυφορικών εικόνων. Σύνταξη ορθοφωτοχαρτών και Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους της περιοχής. Επιτόπιοι έλεγχοι καταγραφής χρήσεων/καλύψεων γης και μέτρηση συντεταγμένων φωτοσταθερών. Ενσωμάτωση δεδομένων θέσης Σημείων Ειδικού Ενδιαφέροντος (π.χ. Σημεία Ανάπαυσης Τουριστών, Κέντρο Πληροφόρησης, Λιβάδια με Νάρκισσους, κλπ). 

 

Υπηρεσίες

  • Ανάλυση Απαιτήσεων Χρηστών
  • Διαμόρφωση του συστήματος ταξινόμησης καλύψεων / χρήσεων γης
  • Διαμόρφωση και χρήση συστημάτων GIS - RDBMS
  • Ψηφιακή επεξεργασία / ενσωμάτωση περιεχομένου
  • Σχεδιασμός, επιμέλεια και σύνταξη ψηφιακών χαρτών

 

 

ΕΣΠΑ